Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Trebinju

PONOVNO SUĐENJE SPASU MILIŠIĆU

05.10.2020.

Vrhovni sud Republike Srpske je svojim rješenjem od 29.09.2020. godine, uvažio žalbu branioca optuženog Spasa Milišića, ukinuo presudu Okružnog suda u Trebinju, broj 15 0 K 003779 19 K2 od 23.01.2020. godine i predmet vratio na ponovno suđenje.

Ukinutom presudom Okružnog suda u Trebinju, optuženi Spaso Milišić je oglašen krivim, zbog krivičnog djela – Ubistvo iz čl. 124. st. l. KZ RS, u sticaju sa krivičnim djelima – Teška tjelesna povreda iz čl. 132. st. l. KZ RS i Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz čl. 361. st. l. KZ RS,  te je osuđen na jedinstvenu kaznu  zatvora u trajanju  od 16 (šesnaest) godina.

Iz obrazloženja ukidajućeg rješenja  proizilazi da je prvostepeni sud povrijedio princip zabrane  „reformatio in peius“ ( zabrane preinačenja  na teže)  kada je u pitanju krivično djelo teške tjelesne povrede iz čl. 132. st. l. KZ RS, nanesene  oštećenom Peru Miloševiću. Naime, činjenični opis tog djela  iz prvobitne optužnice  Okružnog javnog tužioca u Trebinju nije sadržavao  radnju  koju je optuženi preduzeo pri izvršenju djela,  kao ni  subjektivni element tog djela. Na ponovljenom pretresu javni tužilac je izmijenio optužnicu i dodao nedostajuće elemente  koje je okružni sud prihvatio  i optuženog oglasio krivim  i za djelo teške tjelesne povrede. Međutim,  po stanovištu  vrhovnog suda,  presuda je na taj način  nezakonito  izmijenjena  na štetu optuženog s obzirom na činjenicu da je republički tužilac odustao od žalbe izjavljene protiv prvobitne presude okružnog suda  kojom je optuženom izrečena  jedinstvena zatvorska kazna u trajanju od 20 (dvadeset) godine zbog sticaja tri krivična djela.

Kada je u pitanju krivično djelo ubistva iz čl. 124. st. l. KZ RS, vrhovni sud ukazuje na potrebu dopunskog psihijatrijskog vještačenja po vještacima dr Stojakoviću i dr Stankoviću na okolnost duševnog zdravlja optuženog. Ovo iz razloga što je okružni sud prihvatio navedeno vještačenje, mada se vještaci nisu izjasnili na  naknadnu izjavu optuženog kojom tvrdi  da mu je oštećeni kritične prilike uputio  uvredljive riječi.

Vrhovni sud je istovremeno donio rješenje kojim je optuženom Milišiću produžio pritvor, koji po tom rješenju može trajati najduže godinu dana.


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh