Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Trebinju

 

Aktuelnosti

Odluka o organizaciji rada Okružnod privrednog suda u Trebinju

Odluka o organizaciji rada Okružnod privrednog suda u Trebinju

14.05.2020.

Pravilnik izgledu i sadržaju obrasca prijedloga za pokretanje redovnog likvidacionog postupka i skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka, te obrasca izjave vlasnika kapitala poslovnog subjekta

Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca prijedloga za pokretanje redovnog likvidacionog postupka i skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka, te obrasca izjave vlasnika kapitala poslovnog subjekta

11.05.2020.

Protok predmeta 23.01.2012.

više

Podrška EU pravosuđu BiH

Kandidati koji su polagali pismeni test (esej) za upražnjene pozicije u pravosuđu, mogu izvršiti uvid u svoj rad u prostorijama Odjela za imenovanje...

Kandidati koji su polagali pismeni test (esej) za upražnjene pozicije u pravosuđu, mogu izvršiti uvid ...

15.01.2021.

više

Pozdravna riječ

Predsjednik suda

Smajil Begović Predsjednik Okružnog privrednog suda Trebinje

06.02.2012.

više

Sudski predmeti – online
Brzi linkovi
Često postavljana pitanja