Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Trebinju

 

POR_LBL_ADRESAR_INS_TITLE

POR_LBL_VRSTA_INSTITUCIJE
POR_LBL_NAZIV_INSTITUCIJE
POR_LBL_ENTITET
 

 

POR_REZULTATI_PRETRAGE

print
> Okružni sud u Trebinju

Naziv suda : Okružni sud u Trebinju

Predsjednik suda : Bojan Stević

Podpredsjednici suda :

Zamjenik predsjednika suda :

Adresa : Sokolska 1, 89101 Trebinje

Telefon : 059 245 717 - centrala

Telefaks : 059 245 390

Elektronska pošta : oksud-trebinje@pravosudje.ba

Elektronska pošta : okrsudtb@teol.net

Web stranica : oksud-trebinje.pravosudje.ba

Radno vrijeme : 07:00-15:00

Potvrde koje se mogu dobiti u sudu : Izdavanje uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka (7:00-15:00)

Osoba za odnose s javnošću : Obrad Gojković

Kontakt telefon za odnose s javnošću : 059 240 717

Kontakt e-mail za odnose s javnošću : obrad.gojkovic@pravosudje.ba">oksud-trebinje@pravosudje.ba