Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Trebinju

Vodič za pristup informacijama

07.03.2011.

Svako fizicko i pravno lice ima pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom Okružnog suda u Trebinju, a u skladu sa clanom 4. Zakona o slobodi pristupa informacijama.

Vrsta informacija, oblik u kojem su informacije dostupne i podaci o tome gdje se može pristupiti tim informacijama sadržane su u indeksu registra Okružnog suda u Trebinju koji se može dobiti u pisarni Okružnog suda Trebinje kao i na oglasnoj tabli suda, te na web stranici suda na adresi https://oksud-trebinje.pravosudje.ba/.

Prostorije Okružnog suda Trebinje se nalaze u Trebinju, Ulica Sokolska broj 1. Telefon 059/ 240 - 717 i faks 059/ 245-390, e-mail: oksud-trebinje@pravosudje.ba.

Službenik za informacije koji obraduje zahtjeve je viši stručni saradnik Milica Stanković, soba 13. na spratu, telefon broj 059/ 240 – 717 lokal 109.

 

Kompletan tekst je u prilogu


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh