Početna stranica Portala pravosuđa BiHOkružni sud u Trebinju

Ponovno suđenje optuženom Spasu Milišiću

26.11.2019.

 Vrhovni sud Republike Srpske je rješenjem broj: 15 0 K 003779 19 Kž 4 od 19. 11.2019. godine, uvažio žalbu branioca optuženog Spasa Milišića,  te ukinuo presudu Okružnog suda u Trebinju, broj 15 0 K 003779 18 K od od 04. 03. 2019. godine i predmet vratio tom sudu  na ponovno suđenje. Istim rješenjem odbačena je kao nedopuštena  žalba Okružnog javnog tužioca u Trebinju izjavljena na visinu kazne, zbog odustanka Republičkog javnog tužioca od  izjavljene žalbe.

 Podsjećamo da je ukinutom presudom Okružnog suda u Trebinju, optuženi Spaso Milišić  oglašen krivim  zbog sticaja  krivičnih djela: Teško ubistvo (na podmukao način) iz člana 125. stav 1. tačka 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske (KZ RS), za koje mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 19 (devetnaset) godina; teška tjelesna povreda iz člana 132. stav 1. KZ RS, za koje mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 1. KZ RS, za koje mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, pa je na osnovu odredbi člana 56. stav 2. tačka 3. KZ RS, osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 20 (dvadeset) godina, u koju mu je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru.

 Iz obrazloženja ukidajućeg rješenja Vrhovnog suda Republike Srpske proizilazi da je prvostepena presuda zahvaćena bitnim povredama odredaba krivičnog postupka, te da se zbog tih povreda ne može  ispitati pravilnost  činjenične osnove pobijane presude, kao ni pravilnost  primjene  Krivičnog zakona, što je prvostepeni sud dužan otkloniti u nastavku  postupka.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh